Các Bước Cơ Bản Để Tạo 1 Website Cho Người Mới

Mến chào các học viên Học Thiết Kế Web Ở Đà Lạt, để chi tiết hơn về bài giảng cũng như việc trình tự hóa các bước, bài viết này sẽ liệt kê ra các bước cơ bản để tạo 1 website, hi vọng quí học viên thực hiện đúng theo trình tự, thân ái !

Bước đầu tiên là truy cập vào trang chủ cung cấp tên miền uy tín, ưu tiên mua các trang của Việt Nam để tiện cho việc phản hồi cũng như xử lý khi có sự cố. Hiện nay, Thiết Kế Web Đà Lạt đang sử dụng tên miền từ phía tenten.vn. Chúng ta truy cập vào website này, chọn kiểm tra tên miền và tiến hành mua tên miền. Sau khi có được tên miền, chúng ta vào trang navi.tenten.vn để cấu hình tên miền, cấu hình như hình sau :

Kế tiếp, chúng ta truy cập vào địa chỉ hosting lưu trữ để tạo reseller như hình sau : ( lưu ý, nếu chúng ta sử dụng 1 VPS lớn, sau đó mở các gói host nhở thì mới cần thiết làm bước này, nếu chúng ta đang sử dụng gói host nhỏ thì bỏ qua bước này và bước tạo User Package,  trực tiếp tạo database)

Tiếp theo, chúng ta tạo User Package :

Sau đó, chúng ta vào Filezilla ,Cấu hình filezilla ,Mẫu cài đặt trong filezilla để cấu hình website như sau :

Chú ý : phần use nhập use của database        

Sau đó vào phần public_html  , xóa hết file trong đó và update wordpress lên ( soufl wordpress tải về từ wordpress.org)

 Sau đó vào gói hosting nhỏ tạo database ( tao database trong phan MySQL Management)

Lưu lại thông tin và truy cập vào tên miền website cần tạo để cấu hình:

Sau nhập database, nhấn sumbit sẽ hiên ra giao diện sau:

Hoàn tất thông tin và nhấn Install wordpress, bước tiếp theo chúng ta truy cập địa chỉ website vừa tạo, thêm vào đuôi của tên miền đó "/wp-admin" để đăng nhập quản trị, tại đây chúng ta có thể quản trị toàn bộ website này theo ý mình.

Nếu website bị lỗi do hosting thì truy cập website me.tadu.vn để phản hồi yêu cầu xử lý 

Về phần quản trị website, chúng ta vui lòng xem bài viết số 2. Thân ái !

Add Comment